Villa Ceramica
Kontiki

KONTIKI PORCELAIN  COL. BODY

KONTIKI WHITE

RECT. 25x150 9,8”x59” M044
CLASE 1 R9 PEI IV

KONTIKI CLOUD

RECT. 25x150 9,8”x59” M044
CLASE 1 R9 PEI IV

KONTIKI NATURAL

RECT. 25x150 9,8”x59” M044
CLASE 1 R9 PEI IV

Villa Ceramica

2020 © All rights reserved.

Calle Cami de Ratils, 40
12200 Onda (Castellón) SPAIN

P.O. Box 43 12520 Nules (Castellón) SPAIN