Villa Ceramica
Kontiki

KONTIKI PORCELAIN 

KONTIKI WHITE

RECT. 25x150 9,8”x59”
CLASE 3 R11 PEI IV

KONTIKI CLOUD

RECT. 25x150 9,8”x59”
CLASE 3 R11 PEI IV

KONTIKI NATURAL

RECT. 25x150 9,8”x59”
CLASE 3 R11 PEI IV